BIP
PSYCHOLOG
mgr Elżbieta RESZEWSKA
Psycholog – Konsultant Dowódcy ds. Profilaktyki Psychologicznej 56. Bazy Lotniczej
udziela porad i indywidualnej pomocy psychologicznej żołnierzom,
pracownikom resortu obrony narodowej,
uczestnikom i weteranom misji poza granicami państwa oraz członkom ich rodzin.
Psycholog przyjmuje od poniedziałku do piątku
w godzinach od 08.00 do 15.00
Budynek nr 1, pomieszczenie nr 15
  tel. 261 437 287
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych