BIP
DOWÓDCA GARNIZONU INOWROCŁAW

 INFORMACJA
dotyczy: zasad kierowania wojskowej asysty honorowej  przez Dowódcę Garnizonu  Inowrocław.

Definicja „ wojskowa asysta honorowa” – określona w Ceremoniale Wojskowym SZ RP wprowadzona decyzją Nr 392/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 30.09.2014 r.
„ wojskową asystę honorową” – może stanowić kompania honorowa, pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub bez pocztu sztandarowego, orkiestra wojskowa ( trębacz, werblista), poczet sztandarowy ( flagowy, banderowy, proporcowy, buńczuka, trąbki), posterunek honorowy ( oficerski, podoficerski, żołnierski z bronią lub bez broni). Ponadto w uroczystościach mogą wziąć udział żołnierze stanowiący szpaler reprezentacyjny ( z bronią lub bez broni), żołnierze do składania wieńców i wiązanek, żołnierze do niesienia odznak orderów, odznaczeń oraz żołnierze do posługi liturgicznej.

W celu uporządkowania zasad  dotyczących przydzielania wojskowej  asysty honorowej na uroczystości pogrzebowe i inne z udziałem asysty honorowej informuję, 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych, e – mail: 1blwl@wp.mil.pl, (w zakładce Dowódca Garnizonu – zasady kierowania wojskowej asysty honorowej) w której właściwościach jest przydzielanie wojskowej asysty honorowej   w danym garnizonie.
Dane kontaktowe osoby upoważnionej w Garnizonie Inowrocław do załatwiania spraw związanych z udziałem wojskowej asysty honorowej:
Komendant Garnizonu Inowrocław
mjr Krzysztof KUGIEL
ul. Jacewska 73
88 – 100 Inowrocław
tel. (52) 261 437 468    CA MON 261 437 468
Ponadto:
Orkiestry wojskowe na uroczystości przydziela Dowódca Garnizonu Warszawa ( Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 00 – 909 Warszawa, fax. 261 873 259)
Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie utworzenia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców. Garnizon Inowrocław obejmuje część Powiatu Inowrocławskiego z wyłączeniem części gminy Gniewkowo (obręby: Kijewo, Kawęczyn, Dęblin), Powiat Mogileński i Powiat Radziejowski.
O przydziale wojskowej asysty honorowej oraz składzie asysty decyduje Dowódca Garnizonu Inowrocław.
Adresatem do którego należy kierować wnioski na terenie Garnizonu Inowrocław:
Dowódca Garnizonu Inowrocław
płk pil. Sławomir MĄKOSA
ul. Jacewska 73
88 – 100 Inowrocław
tel. (52) 261 437 509 lub (52) 261 437 539    CA MON 261 437 509, 261 437 539
W przypadku uroczystości pogrzebowych niezbędne są następujące dokumenty:
- formularz wniosku o skierowanie wojskowej asysty honorowej ( zał. Nr 1 Ceremoniał Wojskowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Załącznik do decyzji nr 392/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 września 2014 r.
- odpis aktu zgonu wydany przez USC
- przebieg służby żołnierza.

1blwl.wp.mil.pl/pl/43.html

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych